ახალი ამბები
საზოგადოება
პასუხისმგებლობად ქცეული მზრუნველობა

ახლა კი კიდევ ერთ ადამიანს გაგაცნობთ კიდევ, რომელიც პასუხიმსგებლობას იღებს მოვლაზე, ამჯერად არა ცხოველის,...