ორშაბათი 22, ოქტომბერი 2018
1. საზოგადოებრივი პოზიცია

ვიდეოები