სხვა
საზოგადოება
ეკომიგრანტთა განცხადების მიღება იწყება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლში არსებული საბინაო ფონდით დასაკმაყოფილებენ...

turi

სამართალი
s
s
s