ცხოვრება საფრთხის შემცველ გარემოში და სახლი, რომელიც უფუნქციოა
საზოგადოება