ევროკავშირის ორი მილიონი ევროს გრანტი ხულოს და მოსახლეობა დაფიანსების მოლოდინში
პოლიტიკა