საკითხები, რის გამოც ბათუმის საკრებულოზე იკამათეს
პოლიტიკა