სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენლებმა მოკვლევა დაიწყეს
სამართალი