გურიაში კიდევ ერთი ასწლოვანი ხე გადაინაცვლებს
საზოგადოება