ქურდული სამყაროს წევრობისთვის ბრალდებულების განაჩენი ცნობილია
სამართალი