დაპირება, რომელიც ქობულეთის მერიამ დღემდე არ (ვერ) შეასრულა
საზოგადოება