ნეშტების გადასვენება შესაძლოა დაპირისპირების მიზეზი გახდეს
საზოგადოება