ჩაქვში ახალი ძალოსნობის სავარჯიშო ბაზის აშენება იგეგმება
საზოგადოება