ოჯახი, რომელიც განსახლების პროგრამაში ჩართვასა და სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვს
საზოგადოება