ბათუმში, გასაყიდი ობიექტების ნუსხას ხუთი ობიქტი დაემატა
საზოგადოება