აჭარის რევოლუციდან 15 წლისთავი აღნიშნეს ხულოში
საზოგადოება