აჭარის სოფლის მეორნეობის სამინისტროს 2020-23 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრეზენტაცია
საზოგადოება