აჭარაში რეგისტრირებულ 120 კოოპერატივს სტატუსი შეუწყდა
საზოგადოება