რატომ არ არის ბათუმის მერიის ღონისძიებები გაზიარებადი სოციალურ ქსელში
საზოგადოება