ძიძების სერტიფიცირება არა სავალდებულო, არამედ ნებაყოფლობითი იქნება
საზოგადოება