აივ ინფექციასთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა
საზოგადოება