აჭარის განათლების მინისტრის შემდეგ ხელვაჩაურის მერის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა დადგეს
საზოგადოება