ინგა შამილიშვილი: „მიზეზი ყოველთვის შეიძლება მოიძებნოს“
საზოგადოება