ინგა შამილიშვილი:-მიზეზი ყოველთვის შეიძლება მოიძებნოს
საზოგადოება