სსიპი აჭარის მუზეუმის დირექტორი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს
საზოგადოება