ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირი ხელვაჩაურის მერიასთან ჟანგბადის აპარატით მივიდა
პოლიტიკა