147 ექიმს პროფესიული პასუხისმგებლობა დაეკისრა
საზოგადოება