უსაფრთხოების გაუმართავი ნორმები-„ალტერნატივა“ 10 საჯარო სკოლის მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებს
განათლება