ბათუმის ტერიტორიაზე მილიონი ყვავილი დაირგვება
საზოგადოება