მინისტრი: ქობულეთში იპოთეკარების პრობლემა წინა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა
პოლიტიკა