ვინ ითხოვდა სკოლის დირექტორის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას?
განათლება