ღიად დაპირისპირებული მხარეების ურთიერთბრალდებები გრძელდება
განათლება