ამორტიზებული ლიფტების რეაბილიტაცია გრძელდება
საზოგადოება