საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში რამდენიმე მემორანდუმი გაფორმდა
პოლიტიკა