პროპორციულ საარჩევნო სისტემას აჭარაში რვა პოლიტიკური პარტია უჭერს მხარს
საზოგადოება