ქმედითია თუ არა ამაგი - შუამავალი სოფელსა და ხელისუფლებას შორის
საზოგადოება