საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის ბათუმელი გამარჯვებული
საზოგადოება