12 მასწავლებელი, რომელიც კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ვარშავაში გაემგზავრებიან
განათლება