ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2018-2019 წლების პროექტების ანგარიში წარადგინა
პოლიტიკა