რა თანამდებობაზე დაინიშნა პირი რომელიც 2007 წელს სტუდენტებს არბევდა
პოლიტიკა