რა ხარვეზები გამოვლინდა eschool_ის სისტემაში
პოლიტიკა