შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი მოსახლეობას მოუწოდებს
საზოგადოება