ქობულეთში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები საათების დადგენილებაში ცვლილებებია
პოლიტიკა