ივლისში, საქართველოს აეროპორტებში, მგზავრთა ნაკადმა იკლო
საზოგადოება