2018 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შემცირდა
საზოგადოება