20-21 ავისტოს ბათუმში უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩატარდება
საზოგადოება