ასი ათასი ხელმოწერის შეგროვება დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზნით
საზოგადოება