იქნება თუ არა ხელისუფლების შემდეგი სამიზნი მცირე კრიტიკული მაუწყებლები?
პოლიტიკა