გაგარინის ქუჩაზე არსებული არალეგალური ნაგავსაყრელი დაიხურა
საზოგადოება