მოქალაქე, შპს ნევ-ბათუმს მშენებლობის ნორმების დარღვევაში ადანაშაულებს
საზოგადოება