სახურავის გარეშე დარჩენილი გრიშაშვილის პირველ ჩიხში მცხოვრები მოსახლეობა
საზოგადოება